11921786_1656496767896571_2478935102159151158_o.jpg

Ein eventyrleg start

Sogn Elektro vart etablert i Sogndal våren 2013 av Stian Hellebust.
Me har sidan då hatt solid vekst og ei stadig større arbeidsmengd.
Veksten har gjort at me no utvidar arbeidskrafta og satsar mot nye høgder.
Me er no 4 faste ansette og søker stadig etter dyktige medarbeidarar.
 

 
Vårt mål er at kundane skal vera så nøgde med arbeidet at det ikkje skal vera tvil kven dei brukar nestegang.
— Stian Hellebust
 

Små og mellomstore prosjekt

Her er du igjennom Sikringen kjeda sikra best pris og best resultat.
Me har solid kompetanse og utfører jobbar til avtalt tid og pris.

Alt på stell. Uansett størrelse på prosjekt.

Alt på stell.
Uansett størrelse på prosjekt.

Større prosjekt

På større jobbar har me brei erfaring med større prosjekt som leiligheitskompleks, storsenter og industri.

Ein av 9 leiligheitar me har utført elarbeid på i Meieriet. Spottar, brytarar, taklys, golvvarme og straum til kjøken.

Ein av 9 leiligheitar me har utført elarbeid på i Meieriet.
Spottar, brytarar, taklys, golvvarme og straum til kjøken.