389983_399542956831138_45537586_n.jpg

Sikringen, din lokale elektrikar!

Me er med i elektrikarkjeda Sikringen, det sikrar deg som kunde dei beste prisane
og at vår ekspertise kjem til din nytte.
Ta kontakt!

Vil du sikra heimen din? Ta sikringens Elsjekk!

Har du eit usikkert eller eldre elektrisk anlegg, kan det fort gå gale og i verste fall føra til brann i heimen din.
Er sikringane dine varme? Er stikkontaktane eller brytarane dine brunbrente? Korleis ser det ut bak fasaden?

Då er det fare på ferde og me anbefalar deg å ta ein El-sjekk. Du er sjølv ansvarlig for det elektriske anlegget i bustaden din.